Vill ha polisutbildningar på Gotland

Rektor Leif Borgert vid Högskolan på Gotland vill starta en speicalutbildning för poliser på Gotland.
Igår presenterade han sin idé för den statliga utredning som ser över polisutbildningen i hela landet.

Tanken är inte att förlägga någon grundutbildning av poliser på Gotland utan bara kortare kurser eller en ettårig påbyggnadsutbildning.

Den påbyggnadsutbildningen ska inriktas på brottsbekämpning i Östersjöområdet och bland annat innehålla datorsäkerhet, trafficing och miljöbrott.

Hela polisutbildningen håller på att ses över och förslaget är att göra utbildningen treårig. Leif Borgert uppfattade mötet igår med den statlige utredaren som positivt. Något besked väntas inte förrän i slutet av januari nästa år.