Gotländsk hampabonde nominerad till årets spjutspets

Ett spjutspetsföretag är ett lönsamt företag som, bland annat, har en ökande omsättning, en ekonomisk och miljömässig uthållighet samt är en bra och attraktiv arbetsplats.

Det är Benny Nilsson i Levide, som när Gotlands sockerbruk lades ner övergick till att odla hampa, och han har även, bland mycket annat, majs, raps, tjuruppfödning samt en firma som sysslar med allt från snöröjning till grävarbeten.

Benny Nilsson nomineras tillsammans med ett tiotal andra lantbruksföretag i landet, som alla har chansen att få resa till Stockholm och ta emot vinnarchecken på 100 000 kronor av någon ur kungafamiljen.

Tävlingen, ”Årets Spjutspetsföretag”, arrangeras av LRF, Lantrukarnas Riksförbund, ihop med LRF Konsult och tidningen Land Lantbruk.