Landsbygen allt viktigare för Sverige

Stärkt företagande och bättre möjligheter till utbildning på landsbygden. Det är några av förslagen från den så kallade landsbygdskommittén som överlämnat sin utredning till regeringen.

Landsbygden blir allt viktigare när det gäller produktion av förnyelsebar energi och  livsmedel och som avkoppling för stressade storstadsbor.

Företagandet på landsbygden måste stärkas och samhället måste ta ett stort ansvar för boende, service och kommunikationer på landsbygden, tycker kommittén.