Nya vindkraftverk på Martebo myr

Länsstyrelsen på Gotland har inga större invändningar mot de planerade vindkraftverken på Martebo myr.

Länsstyrelsen har tidigare pekat ut området som intressant för en vindkraftsutbyggnad.

Det är företaget Vindplan i Othem som vill bygga vindkraftverk väster om Martebo kyrka och söder om Lummelunda kyrka.

Även om kunsörn häckar i närheten, marken har särskilda naturvärden och det kan finns oupptäckta fornlämningar så ser inte länsstyrelsen att det skulle hindra ett vindkraftsbygg på Martebo myr.