Nej till motorbana utanför Visby

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill inte att det byggs någon motorbana vid Stora Hästnäs strax utanför Visby. Anledningen är att risken är alltför stor att den kommunala dricksvattentäkten i närheten ska påverkas.
Det är ägarna till Kulgården som vill utöka verksamheten till en motorbana med uthyrningsverksamhet, utbildning med mera. Förutom risken att grundvattnet skadas av oljeutsläpp så anser nämnden att bullret kan bli störande för de närmaste bostadsfastigheterna.