Tvist om kameraövervakning på färjorna

Länsrätten på Gotland ska nu avgöra frågan om 50 övervakningskameror ska få sättas upp på Destination Gotlands färjor eller inte.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till kamerorna men de anställda på färjorna har protesterat eftersom de känt sig övervakade och upplevt kamerorna som kränkande.

Justitiekanslern, JK, håller med de anställda ombord och vill att länsrätten ändrar länsstyrelsens beslut.

Men i ett brev till länsrätten håller länsstyrelsen fast vid sitt beslut. Den anser att i det här fallet väger säkerhetsintressena tyngre än integritetsintresset.

Länsstyrelsen hävdar bland annat att övervakningskamerorna utgjorde en viktig del i processen kring Estonias förlisning.

Länsstyrelsen hänvisar också till att regeringsrätten tillåtit kameraövervakning av museum, bibliotek, kyrkor, parker och torg.

Även kammarräten har gett tillstånd till kameror både i badhus, biografer och tunnelbanor.

Länsstyrelsen tycker inte att JK:s hänvisning till ett fartyg i Västernorrland är relevant efter som de fartygen saknar krav på sjösäkerhet som gäller i det här fallet.