Inga besked om personalminskningar

Fortfarande finns inga besked om hur personalminskningarna inom äldreomsorgen på Gotland ska gå till. Kommunalarbetareförbundet tvivlar på att det är möjligt att säga upp 100 anställda i äldreomsorgen.
Det var i april som styrelsen för Gotlands Vård och omsorg varslade om uppsägning av 100 anställda. Men sedan dess har inget hänt. Facket Kommunalarbetareförbundet har bara haft ett möte och ingen förhandling med företrädare för Gotlands vård och omsorg och bland medlemmarna råder det stor osäkerhet om vad som ska hända. Gunnar Nilsson, ombudsman för Kommunal på Gotland, tvivlar på att det kommer att bli möjligt att genomföra de planerade nedskärningarn i äldreomsorgen.