Medalj till Riedel

Kompositören och sommargotlänningen Georg Riedel får Musikaliska akademins medalj för tonkonstens främjande.

Riedel får priset för sin ovanligt breda och genreöverskridande verksamhet som kompositör och sitt 50 åriga utövande som en av Sverige främsta jazzmusiker.