Svårt få unga att bli nämndemän

Nu ska nya nämndemän utses till landets domstolar. Men det är svårt att hitta folk i olika åldrar som är villiga att ställa upp som nämndemän. En stor del av nämndemännen är pensionärer. För att locka fler yngre görs ett försök genom att höja ersättningen med 200 kronor.

Lilian Edwards som tidigare var ordförande i nämndemannaföreningen, tror att inte att en så liten höjning av ersättningen har nån betydelse.

Arvodet för en nämndeman har legat på 300 kronor per dag ända sedan 1989 då man genomförde den senaste höjningen. Nu har regeringen alltså höjt den ersättningen till 500 kronor per dag, från och med det kommande årsskiftet. Men arvodet är fortfarande detsamma oavsett om man jobbar en timme, fem timmar eller tio timmar den dagen.

Det är de politiska partierna som utser nämndemännen.

Vid årsskiftet inför regeringen dessutom rätt till ersättning för barnvakt och reseersättning för nämndemän.

I mitten av december ska de nya nämndemännen utses, och Lilian Edvards säger att medelåldern ser ut att bli fortsatt hög utifrån de listor hon tagit del av.