Byggde en arbetsbod utan tillstånd

En fastighetsägare på norra Gotland, som byggt en arbetsbod utan tillstånd, överklagar kommunes krav på byggnadsavgift och hot om böter.

Fastighetsägaren byggde en arbetsbod när fastigheten skulle röjas. Han fick då uppgift om att arbetsbodar måste förses med hjul för att inte klassas som byggnad.

Fastighetsägaren lät då sätta hjul på vagnen och blev därför mycket förvånad när han nu fått byggnadsnämndens beslut om straffavgift och hot om böter på 50 000 kronor.

Fastighetsägaren vill nu att länsstyrelsen ska ändra kommunens beslut och han vill ha kvar arbetsboden så länge arbetena på tomten ska pågå.