Gotlänningar är trogna sin hembygd

Gotlänningar är bland dem i landet som är mest trogna sin hembygd. Av den gotländska befolkningen på drygt 57 000 personer är 41 000 födda här på ön. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån som GA tagit del av.

Trots att den årliga in- och utflyttningen är cirka 4 000 är den andelen som är födda på Gotland alltså förhållandevis hög - 72 procent. Bara boende i norrlandslänen är mer trogna sin hembygd än gotlänningarna.

Statistiken visar dessutom att de gotländska männen i större utsträckning än kvinnorna stannar kvar på Gotland. 73 procent av männen och 71 procent av kvinnorna är infödda gotlänningar, det är klart över riksgenomsnittet.