Ola ordförande för LRF-ungdomarna

Nya namn har kommit LRF-ungdomarnas styrelse efter senaste årsmötet.

Styrelsen ser nu ut så här:

Ola Jakobsson, Grötlingbo (ordförande), Karro Kysinger, Vall, Emma Nilsson, Havdhem, Ida Björkqvist, Hejde, Simon Niklasson, Lojsta, Gustav Gardell, Lokrume, Torbjörn Svensson, Öja, Paul Lundqvist, Väte och Karin Carlén, Öja.