Gotlands kommun vill ha 20 miljoner

Gotlands kommun ansöker om 20 miljoner kronor i bidrag till investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Från hela landet har det lämnats in 64 ansökningar på totalt 2,4 miljarder kronor. Naturvårdsverket har 350 miljoner att fördela till klimatinvesteringsprogram, klimp.

Gotlands miljörelaterade investering uppgår till totalt drygt 80 miljoner och man ansöker alltså om drygt 20 miljoner kronor i bidrag.

Programmet innebär bland en satsning på biogas, ersättning av olja och information för ökat bussåkande och källsortering.

Vilka som får bidrag avgörs i maj nästa år.