Hemtjänstpersonal måste lyfta rätt

De som jobbar inom hemtjänsten måste bland annat bli bättre på att lyfta vårdtagare utan att skada sig själva, anser Arbetsmiljöverket efter en inspektion på Gotland i november.

Arbetsmiljöverkert tycker också att hemtjänstpersonalen måste använda sig mer av handskar och arbetskläder. De behöver också fortlöpande utbildning i hur man kör och använder de bilar som används i tjänsten.

Det var sju hemtjänstgrupper som inspekterades och fick påpekanden, fyra på landsbygden och tre i Visby.