Länsstyrelsen stoppar avslag för mast

Byggnadsnämnden får bakläxa på ett ärende som rör en 60 meter hög radiomast och två teknikbodar vid Siglajvs i Rute.

Byggnadsnämnden gav tidigare det företag som vill bygga masten avslag eftersom man ansåg att det fanns risk att de närboende skulle störas av masten eftersom avståndet till närmaste bostadshus är kortare än reglerna tillåter. Det fanns därmed risk för ökad strålning.

Men länsstyrelsens bedömning är att den strålning som kan förekomma kommer att ligga klart under gällande gränsvärden och att masten inte innebär någon påtaglig olägenhet för de närboende.

Länsstyrelsen påpekar dessutom att telemaster i det gotländska landskapet är av stor betydelse för att skapa en bra täckning för mobiltelefoner.

Därmed upphävs byggnadsnämndens beslut som får ta sig an ärendet på nytt.