Hundraårig orgel fräschas upp

Orgeln i Hablingbo kyrka skall restaureras. Orgeln, som är från slutet av 1800-talet, är rejält angripen av mask.

Masken har gjort att luften i orgeln vandrar okontrollerat mellan tonerna och stämmorna. Orgeln behöver därmed saneras innan den blir ospelbar. Länsstyrelsen på Gotland har därför gett klartecken för en restaurering.