Nöjda gotlänningar i medborgarenkät

De som bor på Gotland är nöjda med att bo här och rekommenderar gärna andra att också bo här, visar den senaste undersökningen som Gotlands kommun gjort om vad gotlänningarna tycker om den kommunala servicen.

Däremot är gotlänningarna missnöjda med arbetstillfällen och boendet. Gotland får också lägre betyg när det handlar om äldreboendet, där siffrorna ligger under riksgenomsnittet.

Enkäten som gjorts av SCB gick ut till tusen gotlänningar mellan 18 och 84 år, 590 av dem svarade.

Mer om medborgarenkäten handlar det om i programmet Eter som börjar klockan tre.