Ny chef på Folkhögskolan utsedd

Thomas Nillson blir ny chef och rektor för Folkhögskolan i Hemse. Han tillträder tjänsten den första januari.
Thomas Nilsson kommer närmast från Svenska Missionsförbundet där han arbetat som utvecklings- och verksamhetschef. Han har också haft ansvaret för förbundets skolor, varav fem är folkhögskolor. Nilsson efterträder Gunilla Brogren som själv valt att inte förlänga sitt förordande som rektor. Hon kommer att jobba kvar vid Folkhögskolan i Hemse under en övergångsperiod. Thomas Nilsson är 46 år och är bosatt i Grötlingbo.