Saltvatten i brunnen ouppskattat

En fastighetsägare i Hangvar kräver drygt 80 000 kronor i skadestånd av Gotlands kommun.

Det var i samband med att kommunen sprängde för vatten och avlopp i socknen som fastighetsägaren fick saltvatten i sin brunn.

Han kräver nu skadestånd av kommunen för ett belopp som motsvara installation av en avsaltningsanläggning.