Förorenade områden skall undersökas

Länsstyrelsen på Gotland ansöker om nästan tre miljoner kronor hos Naturvårdsverket, för arbete med förorenade områden på Gotland nästa år.

Ett arbete som består av allt från tillsyn och inventeringar till undersökningar av förorenade områden.

Under hösten har länsstyrelsen också medverkat som arrangör i en utbildning för kommunerna kring Mälaren.

För år 2008 och 2009 ansöker Länsstyrelsen om sammanlagt drygt åtta och en halv miljon kronor.