Ihre gård överklagar bygglov

Ägarna till Ihre gård på norra Gotland överklagar kommunens avslag på byggnadslov för tio uthyrningsstugor.

Fastighetsägaren hävdar att kommunens beslut fattats på felaktig grund och överklagar därför beslutet till länsstyrelsen.