Rikstrafiken medger anbudsproblem

Rikstrafiken kan inte tänka sig att förlänga anbudstiden för Gotlandstrafiken ytterligare i väntan på EU:s beslut om bland annat sjöfartsstöd.

Det innebär att utländska rederier som har statliga företagsstöd får en konkurrensfördel i upphandlingen, jämfört med svenska rederier.

Men att förlänga anbudstiden i väntan på EU:s beslut är inte möjligt eftersom man ändå inte kan ändra i villkoren för anbudet, det säger Rikstrafikens generaldirektör Staffan Widlert.

Men han håller med om att de olika villkoren skapar problem.