Fler nya byggen på A7 i Visby

Kommunstyrelsens arbetsutskott sa i dag ja till ett förslag till detaljplanen för delar av gamla A7-området, en stadsdel som ska fortsätta att utvecklas.

Det nya förslaget medger verksamheter som kontor och handel.

Idag blev det också klart att ombyggnationen av Bingeby vattenverk kan sätta igång. Detta kommer att möjliggöra att Visby med omnejd också kan få vatten från den kommunala grundvattentäkten Skogholm i Visby framöver, vilket både säkrar och kvalitetshöjer vattenförsörjningen till stan. Totalt budget för byggprojektet är 31 miljoner kronor.

Försäljning Kometen 3 i Visby, tomten bredvid Konstskolan i Visby säljs till Leif Pettersson som ska bygga och hyra ut lokalerna för ett planerat Arkivcentrum Gotland, där landsarkivet och kommunarkivet ska inrymmas. Köpeskillingen uppgår till drygt 3,3 miljoner kronor.