Nu letar man efter fynd i Östergarn

Östergarn är den socken som står på tur för en stor inventering av fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.

Projektet ”Skog och historia” är ett rikstäckande dokumentationsprojekt som går ut på att skaffa bättre kunskap om kulturmiljöer i skogen.

Igår var det öppet hus i bygdegården i Östergarn hela dagen. Personal från länsstyrelsen fanns på plats, beredda att ta emot tips från ”östergänningarna”. Tips på var i socknen det finns stensträngar, husgrunder och gamla rösen.

Projektet ”Skog och historia” har pågått på Gotland sedan 1999.

Under de gångna åren har 20 socknar finkammats i jakten på historiska lämningar.

Nyligen var inventeringsteamet i fält i Gammelgarn - en socken som det tog ett halvår att kartlägga.

Åtta personer jobbar nu för att leta lämningar i Östergarn.