De vill ha stopp på byggen i Fide

Flera boende i Fide på södra Gotland kräver att det blir stopp på byggandet av fyra fritidshus vid Bredkvie i Fide. Byggen som byggnadsnämnden gett klartecken till.

Området är klassat som en skoglig nyckelbiotop med höga naturvärden, ett stort antal rödlistade arter och här finns dessutom höga kulturvärden med fornlämningar.

”Beslutet att tillåta bebyggelse är för oss en gåta”, det säger medlemmar i Fide samfällighetsförening till GT.

Även länsmuseet tycker det är olämpligt att bygga fritidshus i det här området.

Fastighetsägaren däremot anser att det är nödvändigt att sälja tomterna för att få in pengar som skall användas för att skydda området.

Ärendet går nu vidare till länsrätten.