Betodlare kan få 35 miljoner kronor

De gotländska betodlarna föreslås få 35 miljoner kronor för att omstrukturera sockerbetsodlingen.

Igår träffade betodlarnas så kallade styrgrupp för etanol jordbruksdepartementet för att presentera hur en etanolsatsning på Gotland kan se ut.

Hur de 35 miljonerna skall användas är ännu inte klart - men närmast till hands ligger alltså en satsning på etanol.

Senast 2011 skall pengarna vara investerade för att komma Gotland till del.