Klintebo vill sänka farten på 90-vägar

Samtliga 90-vägar på Gotland bör hastighetsbegränsas till 70 kilometer i timmen, anser en klintebo i ett medborgarförslag till kommunen.

Anledningen till att sänka farten är enligt klintebon miljömässiga - om bilisterna kör saktare blir det mindre utsläpp av koldioxid och avgaser, bränsleförbrukningen sjunker, slitaget på vägarna blir mindre, trafiksäkerheten ökar och fler liv kan räddas.

Men kommunen har inget ansvar för öns 90-vägar utan där är det länsstyrelsen som bestämmer om hastighetsgränserna. Frågan om att sänka hastigheten på öns alla 90-vägar till 70 kommer i så fall att skickas vidare till länsstyrelsen.

Förslagsställaren tycker också att cykelleden runt Gotland kan få vara kvar.