Framgångsrik vårdgaranti på Gotland

Arbetet med vårdgarantin på Gotland har varit framgångsrikt, konstateras i en revisionsrapport där man granskat vårdgarantins planering och genomförande.

Av rapporten framgår bland annat att olika vårdprocesser har förbättrats. Vårdköerna har minskat så kraftigt att köerna för planerad verksamhet i stort sett är borta vid kommande årsskifte.

Enligt preliminära uppgifter från Karolinska sjukhuset har dessutom kostnaden för vård som bedrivs på annan ort än på Gotland (så kallad utomlänsvård) minskat med cirka 10 miljoner kronor. Det kan innebära ett trendbrott.

En konsekvens av att vårdköerna arbetats bort är att patienter som tidigare inte prioriterats nu blir synliga, det gäller till exempel steriliseringar och åderbrock.