Ingen fri hemtjänst åt öns besökare

Nu har kommunen tröttnat på att betala hemtjänst åt Nu har kommunen tröttnat på att betala hemtjänst åt sommargotlänningar. Igår bestämdes i kommunstyrelsen att kommunen skall vända sig till socialdepartementet för att få ersättning för den service som kommunen ger sommargotlänningar och turister.
Idag är det kommunen som betalar bland annat hemtjänst eftersom det, enligt det moderata kommunalrådet Lena Celion inte finns några klara regler för hur det här skall skötas. Inom sjukvården faktureras hemkommunen för den vård man fått, men det gäller alltså inte när det gäller bland annat hemtjänsten. De här kostnaderna stiger, enligt Lena Celion, men hon kan idag inte säga hur mycket pengar det rör sig om per år.