Kyrkan vill tömma stiftelser

Visby domkyrkoförsamling vill tömma tre gotländska stiftelser. Anledningen är att det finns för litet pengar för att stiftelserna ska kunna uppfylla sina ändamål.

Kyrkan vill därför använda inte bara avkastningen från fonderna, utan även fondernas kapital.

Det handlar om en fond som är till för småfåglarnas skydd. Fonden har 7 000 kronor och ger en årlig avkastning på cirka 100 kronor.

De andra fonderna har cirka 60 000 kronor att dela ut till ensamstående, äldre och sjuka kvinnor. Avkastningen där är cirka 850 årligen.

Det är nu kammarkollegiet som ska ta ställning till om fonderna ska upplösas och kapitalet delas ut.