Kulturarbetare sluter sig samman

Gotländska kulturarbetare arbetar för att skapa en fristående kulturförening som ska vara ansiktet utåt mot näringsliv och myndigheter. Projektet heter Kulturproduktionsplats Gotland.

Idag finns närmare 870 personer på Gotland som arbetar med att producera kultur. De arbetar inom de mest skilda områden allt från bildkonst, musik, teater, dans, film, litteratur och journalistik, och kämpar var och en för sig för att sälja sina idéer och alster.

Det är här tanken på en gemensam organisation dykt upp. Den ska kunna fungera som en länk mellan näringsliv och kulturarbetare. 

Greta Henriksson som är en av initiativtagarna till Kulturproduktionsplats Gotland ser också att behovet av en regional kulturorganisation ökar i samband med att allt fler kongresser förläggs hit i och med den nya kongresshallen. De som kommer hit vill också ha tips på vilken kultur som finns. 

Ulrika Uusitalo Fernholm
Ulrika.Uusitalo@sr.se