Fler tros få jobb nästa år

Optimismen inför framtiden är stor bland de som arbetar med gotländska arbetsmarknadsfrågor och det är främst hos de mindre företagen som jobben finns det kommande året, visar en genomgång som Radio Gotland gjort.

I dag är 2 500 gotlänningar utan jobb. Samtidigt är optimismen stor bland dem som arbetar med gotländska arbetsmarknadsfrågor. I Länsstyrelsens arbetsmarknadsprognos för Gotland det kommande halvåret, som presenteras på torsdagen, tros på fler lediga platser att söka och att fler gotlänningar kommer att få jobb. Ett par trehundra nya jobb kommer att skapas på ön, räknar länsstyrelsen med.

Men på vilka arbetsplatser finns de nya jobben?

Hos öns större arbetsgivare är det inte många som tänker nyanställa. Gotlands kommun med 7 000 anställda har inga planer på att anställa fler än vad som jobbar i dag.
Försäkringskassan tänker inte anställa mer än att klara personalomsättningen. Cementa tänker inte öka, inte Konsum, inte Arla, inte Attendo Care, inte Länsstyrelsen...
Geab kan så småningom behöva folk för jobb på elnätssidan, men har inte bestämt sig för nyanställningar. Nordkalk säger att de avvaktar ifall de får täkttillstånd i Bunge.

Bland de större arbetsgivarna med planer på nyanställningar märks istället Svenska spel, men som väntar på fler tillstånd som kan påverka rekryteringen ytterligare. Payex som ökar stadigt, Nimbus som tror på 5-10 fler, Högskolan som kan behöva 5-10 nya lärare om förslaget på nya utbildningsprogram godkänns.

Något som är genomgående hos både de större och mindre arbetsgivarna är alltså att när de väl nyanställer, anställer de bara några få. Det stora undantaget blir när Riksutställningar med sina totalt 60 jobb öppnar på Gotland. Fast de öppnar inte förrän i december 2007.

Istället är det bland de många gotländska företag som inte har så många anställda som de flesta jobben finns.

I den senaste småföretagarbarometern, där gotländska arbetsgivare med upp till 49 anställda svarade på frågor om konjunkturen, sa mer än var fjärde, 28 procent, att de nog behövde nyanställa personal det kommande året. Då ska man också veta att 98 procent av alla gotländska företag är så kallade småföretag med 49 anställda eller färre. Att så många som 28 procent av dessa företag tror sig behöva nyanställa är en mycket hög siffra, säger Dan Löfgren som är regionchef för Företagarna Gotland.

Mika Koskelainen
Mika.Koskelainen@sr.se