Snicken vill öppna handel i Slite

Snicken vill öppna en byggvaruhandel i Slite när Granngården nu lägger ner sin byggvaruverksamhet.

Den skall i så fall ligga vid södra infarten till Slite och sysselsätta tre till sex personer. Förhoppningen är att verskamheten ska kunna vara igång till hösten nästa år.

Snicken har även planer för Hemse, men de är inte långt framskridna. Eventuellt skulle en ny byggvaruhandel där kunna vara klar till nästa årsskifte och sysselsätta lika många som i Slite.