Ekonomisk ljusning för kommunen

De sparkrav som ställts på sjukvården verkar få effekt. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens senaste halvårsrapport kommer underskottet i år att minska från prognostiserade 22 miljoner kronor till tio miljoner. Och även kommunens budgetunderskott totalt sett har minskat enligt halvårsrapporterna. Hur mycket är ännu svårt att säga, men i nämnderna har underskottet minskat från 49 till 40 miljoner kronor, säger ekonomidirektören Göran Gyllenkrok. Som exempel säger han att tekniska nämnden förväntas göra en vinst på fyra miljoner kronor. De flesta andra nämder går plus minus noll, säger Göran Gyllenkrok vidare. Det är först på torsdag efter kommunens koncernmöte som mera exakt siffror kan visa hur det ser ut med kommunens totala underskott.