Förslag att flytta kommunens växthus

Kommunens växthus som brann ner tidigare i somras, skulle kunna flyttas till Lövsta. Det föreslår chefen för Lövsta landsbygdscentrum Lennart Blom. Lövsta har goda förutsättningar att ta över en del av verksamheten. Flera lokaler på Lövsta står tomma, sedan en del utbildningar lagts ner. Det finns också två trädgårdslärare och bussförbindelserna mellan Visby och Lövsta är bra, skriver Lennart Blom. Dessutom skulle det vara bra om kommunen gjorde en insats för Roma, eftersom ingen nyetablering gjorts sedan sockerbruket försvann, anser han.