Han får inte spruta på sina marker

En lantbrukare på norra Gotland riskerar böter på 10 000 kronor om han sprutar bekämpningsmedel på sina marker.

När miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde en rutinkontroll på gården så uppgav ägaren att han använde bekämpningsmedel och hade behörighet  att använda det.

Men när tjänstemannen senare kontrollerade uppgifterna visade det sig att lantbrukaren saknade behörighet. Därför har han nu förbjudits att spruta bekämpningsmedel till dess att han kan visa upp intyg om behörighet, annars riskerar han alltså böter.