Så här mycket får det bullra

Naturvårdsverkets förslag till riktlinjer för hur mycket det får bullra från vindkraftverk får tummen upp av miljöpolitikerna på Gotland. Men politikerna i byggnadsnämnden är mer tveksamma.

Tidigare har det det inte funnits några allmänna råd förrutom den praxis som vuxit fram ur olika domar från Miljööverdomstolen.

Men nu vill Naturvårdsverket att man ska  kunna ha olika riktvärden i närheten av bostäder.

Om det sedan tidigare finns buller i området, ska man kunna sätta en gräns på 45 dB, men om det är ett tyst och stilla område ska gränsen kunna sättas till 35 dB, föreslår Naturvårdsverket, och det tycker miljöpolitikerna på Gotland är bra.

Även politikerna i kommunens byggnadsnämnd har diskuterat frågan, men de var mer tveksamma till förslaget och tyckte att det bör utvecklas mer.