Planer på bostäder i Hamra lever kvar

Planerna på ett bostadsområde med 26 fastigheter vid Ojmunds i Hamra lever vidare, trots att reningsverket i Burgsvik närmar sig gränsen för vad det klarar av.

Ett villkor för att fastigheterna ska få byggas är att området ansluts till det kommunala avloppsnätet.

Byggnadsnämnden konstaterar dock att reningsverket är tekniska nämndens bord, och fortsätter sitt arbete med en detaljplan för området.