När prästgård blir konferensanläggning

Gamla prästgården i När ska byggas ut och bli konferensanläggning med plats för 100 personer och åtta till tio anställda.

Ett helt nytt hus med 22 rum, komplett spa-avdelning, inomhusbassäng och konfererensutrymmen ska byggas där en ladugård en gång legat.

Anläggningen, som också ska fungera som helg- och sommarhotell, har fått klartecken av byggnadsnämnden och ska stå klar 2008. Investeringen är beräknad till tolv miljoner kronor.