Agerar mot snedvriden konkurens

Den gotländske moderate riksdagsledamoten Rolf K Nilsson agerar nu i frågan om den snedvridna konkurrensen i upphandlingen av Gotlandstrafiken.
Där utländska rederier har en fördel gentemot svenska rederier, som inte har något rederistöd, och därför inte kan lämna ett lika lågt anbud.

Rolf K NiIson har skrivit ett brev till näringsminister Maud Olofsson.