Planer på ö-spel på Gotland igen

Gotlands Idrottsförbund planerar att på nytt arrangera ö-spelen, Island Games. Tävlingen gick på Gotland senast 1999, då 1 857 aktiva deltog.

GI har nu dragit igång en förstudie, en studie som skall ge ett underlag till beslut om en ny ansökan att få spelen. Förstudien skall vara klar till sommaren.

Fokus i förstudien, som görs av Lars Thomsson och Bo Frykenstam, kommer att ligga på boende, anläggningar och finansiering.