Alla följer med till Falck

Alla 36 anställda inom Räddningstjänstens ambulansverksamhet, har valt att följa med över till den privata entreprenören Falck Ambulans, när de den 1 maj nästa år tar över ambulansverksamheten på Gotland.

Alternativet för personalen, hade annars varit att stanna kvar inom Gotlands kommun och byta till ett liknande jobb, men det var i så fall under förutsättning att det skulle finnas ett liknande jobb.
Kommunstyrelsen fattade beslut i frågan i slutet på oktober.