Mer EU-bidrag till landsbygden

EU har i sommar beviljat drygt sju hundra tusen kronor till fyra gotländska projekt. Därutöver har projekten beviljats över en miljon kronor i kommunala bidrag. Pengarna kommer från EU-programmet Leader+ som syftar till att stärka utvecklingen på landsbygden. En del av pengarna går till Sjonhems hembygdsförening som vill undersöka möjligheten att bygga om prästgården till äldreboende. Även Gotlands läns hemslöjdsförening får bidrag till att pröva nya försäljningskanler för slöjd- och konsthantverk. Här bidrar Gotlands kommun med en halv miljon kronor. Dessutom får gotlands ekologiska odlare bidrag för att kartlägga vilka områden som kan vara lämpliga för odling av ekologiskt foder. Andra pågående projekt som fått pengar är socknarna Hejde och Väte som ska markandsföra sig som attraktiva boendeorter för i första hand barnfamiljer. Pengar har också gått till att utveckla en guidebok över öns konsthantverkare, bildkonstnärer, formgivare och cafeér. Och även Alskogs hembygdsförening har fått bidrag till en satsning på ett konst- och kulturcentrum i socknen.