Störande tamkanin

En tamkanin ställer till problem vid Ekeviken på Fårö.
Kaninen antas ha lämnats kvar av några sommargäster och försörjer sig nu genom att äta ur trädgårdsland i området. En anmälan har lämnats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som nu får undersöka vems kaninen är och försöka stoppa dess framfart.