Ekologiskt foder i Sockerbruket

Roma sockerbruk kan bli centrum för produktion av ekologiskt foder. Delar av bruket är nu uthyrt till några KRAV-odlare på Gotland som slagit sig samman bakom bolaget Ekokraft.
Det är Svante Bendelin, mjölkbonde i Hemse, som utvecklat idén om att starta produktion av ekologiskt foder. Tillsammans med en annan lantbrukare, Anders Stumle, har han bildat bolaget Ekokraft Gotland och de har nu hyrt delar av Roma sockerbruk, och redan kommit igång med att bygga om lokalerna. Marknaden för ekologiskt foder ökar stadigt, och tanken är att bolaget ska köpa vall från odlare runt om på ön, torka den och sälja som foder.