Skärpt kontroll av sjukvårdspersonal

Flera fall av falska legitimationer inom hälso- och sjukvården, gör att Socialstyrelsen manar till skärpt kontroll av personal som jobbar inom sjukvården i landet.
Socialstyrelsen har på kort tid upptäckt tre fall där personer med hjälp av förfalskade dokument har kunnat arbeta som läkare eller sjuksköterskor eller kommit in på specialistutbildningar, trots att nödvändig legitimation saknats. Ett av fallen gällde ju den falska läkare som jobbat på vårdcentralen i Klintehamn. Det är viktigt att arbetsgivaren inte nöjer sig med att kolla behörigheten, utan också identifierar personen, tar referenser och kontrollerar med Socialstyrelsen att personen verkligen är behörig att arbeta inom hälso- och sjukvården, enligt överdirektör Nina Rehnqvist på Socialstyrelsen.