Gotlandsbataljon rekryteras till Kosovo

Till nästa höst ska P 18 på Gotland rekrytera en hel bataljon på 500 - 1000 personer, som ska ansvara för de svenska uppgifterna i de fredsbevarande styrkorna i Kosovo på Balkan.
Hittills har P 18 haft ansvar för ett beredskapskompani på 150 soldater för internationella insatser. Men nu blir det frågan om en betydligt större insats, som kommer att påverka hela det gotländska samhället, enligt överstelöjtnant Karl Engelbrektsson som blir chef för insatsstyrkan. Från augusti nästa år har P 18 bataljonsansvar i Kosovo, och fram till dess ska uppemot 1 000 personer, i huvudsak gotlänningar rekryteras, för att sköta de svenska uppgifterna. En bataljon är ett helt litet samhälle där det förutom soldater ingår alla möjliga funktioner, från post- och bankservice till mat och bensin. Uppgiften är frivilligt för soldater som inte är yrkesanställda. Fast anställda yrkesofficerare ska formellt stå till tjänst för internationella uppgifter, men Karl Engelbrektsson hoppas att ingen ska tvingas åka från hus och hem mot sin vilja.