Gotlänningar får välja familjeläkare

Från den första november kommer distriktsläkarna på vårdcentralerna att ersättas av familjeläkare. Vilken läkare man får kommer att avgöras av var man bor. Den som inte är nöjd kan få välja en annan läkare, även om det inte är säkert att man får den.
Läkaren, eller familjeläkaren som benämningen blir, kommer att ansvara för ett begränsat antal invånare, ungefär 1850 stycken mot dagens dryga 2000. Det gör det också lättare för vårdcentralen att veta hur många personer den faktiskt har ansvar för, säger Ann-Christin Olsson Kullberg, som är primärvårdsamordnare inom hälso- och sjukvården. Senare i veckan kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att skicka ut information till alla hushåll på ön och där får man veta vilket vårdlag med familjeläkare, distriktssköterska och barnavårdssköterska man hör.