Kungen till Gotland i oktober

Lördagen den 12:e oktober kommer Kungen till Gotland. Han ska medverka på Regementets dag och överlämna en ny fana till P 18. Enligt traditionen är det nämligen kungen som ska överlämna fanan.
Regementets första fana överlämnades 1854 av Oscar den I:a vid en militärparad där Oscarsstenen nu är rest. Å det är där som nuvarande kung Carl den 16:e Gustaf kommer att lämna över den nya fanan den 12 oktober. Även Armens musikkår medverkar.