Gotland kan få 100 miljoner kronor

Socialdemokraterna lovar 15 extra miljarder till primärvården, äldrevården och psykiatrin under nästa mandatperiod. För Gotlands del innebär det 100 miljoner kronor.
Det framkom när socialminister Lars Engqvist idag presenterade socialdemokraternas tio punkts program för sjukvården. Dessutom vill partiet satsa fem miljarder på att korta köerna och öka tillgängligheten inom sjukvården. Socialdemokraterna vill också utbilda fler sjuksköterskor och läkare